Wetenschappelijk

Deze antwoorden komen van de wetenschap.

Nogmaals:

In die brief van de Minister aan de Tweede Kamer onder andere:

‘Bij de standpuntbepaling maak ik gebruik van de volgende bouwstenen: Het kabinet heeft in oktober een expertsessie met deskundigen in bioritme gehouden. Onder de wetenschappers vanuit de chronobiologie is consensus dat uit de drie tijdsystemen van het BNC-fiche er een keuze voor de (Midden- of ) Centraal Europese tijd (wintertijd) gemaakt zou moeten worden. Het invoeren van een permanente Oost Europese Tijd (zomertijd) achten zij onwenselijk; het huidige systeem met tijdswisseling zien zij dan als een beter alternatief. De eerste voorkeur van de chronobiologen is overigens om over te stappen op de West Europese Tijd (ook bekend als Greenwich Mean Time, GMT), wat één uur vroeger is dan onze huidige standaardtijd, namelijk de Centraal Europese Tijd. U treft het verslag bijgaand.’

‘De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) bevestigt dat in de expertsessie het chronobiologieveld goed geraadpleegd is. De betrokken personen vertegenwoordigen goed de Nederlandse expertise op dit terrein. De KNAW stelt verder dat de keuze voor permanente zomer of wintertijd aan meer onderwerpen raakt dan de relatie tussen onze biologische klok en gezondheid. Voor een wetenschappelijke onderbouwing van deze keuze is een breder scala aan disciplines en perspectieven nodig. Na ommekomst van de hieronder genoemde onderzoeken, bezie ik of aanvullend onderzoek nodig is.’

Zal de gezondheid van de Nederlanders nu van doorslaggevende aard zijn?

Bij de Overkoepelende Wetenschap ligt een plan om een bureau in Den Haag te openen waardoor zij dichterbij de politiek is om zo nodig die politiek / regering van informatie te voorzien.

Het is zeer belangrijk om steeds opnieuw informatie over het wisselen van de wintertijd naar de zomertijd onder de aandacht te brengen en steeds meer mensen te informeren.

Open het menu en maak een keuze.

of lees verder:

Universiteit Nederland: Chronobioloog Dr. Marijke Gordijn (RU Groningen)