Ascended Master (=Meester in het Licht) Morya over de wisseling naar zomertijd en weer terug

El-Morya

Algemene Boodschap van de Ascended Master El Morya telepathisch ontvangen door Birgitte M.P. Bosch op 8 november 2018 ©

Mijn geliefde zusters, Mijn geliefde broeders, voel Mijn armen om u allen heen en weet, als een oude Vriend en Broeder Ben ik bij u allen aanwezig! Omhels Ik u in deze tijd, omhels Ik u in onvoorwaardelijke liefde, omhels Ik u in hoge energie, omhels Ik u in aardse energie, omhels Ik u om balans en evenwicht te brengen tussen deze hoge energieën en de aardse energie. Want er is zeer veel beweging en er is zeer veel beweging op aarde en u voelt dit en de gevoeligheid stijgt. En de gevoeligheid blijft stijgen en het maakt ook dat men zich steeds bewuster wordt maar dat het aanvoelen ook in beweging is en dat het gevoel ook in beweging is.

Mijn geliefde zusters, Mijn geliefde broeders, Ik weet, het zijn drukke tijden en velen voelen zich in deze tijden een beetje terneergedrukt. Ze voelen zich niet in de kracht van hun energie staan, ze voelen zich niet werkelijk zo energiek als normaal.

Mijn geliefde zusters, Mijn geliefde broeders, dit is normaal voor deze tijd van het jaar en Ik ga u het volgende meegeven want Mijn geliefde broeders, mijn geliefde zusters, 2 keer per jaar verzet men in uw contreien de klok. Men speelt met het uur. Men speelt met de tijd maar u wordt ook allen uit uw ritme gebracht, 2 keer per jaar. En uw eet-ritme wordt verstoord en uw slaap-ritme wordt verstoord. Dit zijn de 2 voornaamste ritmes in het mensenleven. En volwassen mensen worden erdoor verstoord maar ook zeker kinderen worden erdoor verstoord. En niet alleen zij, ook de dierenwereld wordt erdoor verstoord.

Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters, Ik vraag u, kijk goed hiernaar want u leeft in een boeiende tijd en u leeft in een mooie tijd en vanuit Europa is er beweging en zijn er mensen die voorstander zijn om dit te veranderen, om het te wijzigen, om het uur het uur te laten blijven. En daarom Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters, is mijn advies; laat uw stem horen, laat uw bevindingen horen! Werk samen! Werk samen en verbindt. Laat het horen, laat het horen wanneer u last heeft dat het uur wordt verzet, vertel uw verhaal, geef uw naam eraan. Laat zo horen, naar Europa toe, wat u ervan vindt en bent u voorstander dat men de klok laat staan, laat u dan zeker horen! Want Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters, men heeft dikwijls geen idee hoeveel men uit balans en uit evenwicht haalt wanneer men telkens de klok verzet of met het uur speelt. Als men met de tijd gaat spelen want dit brengt werkelijk zoveel verstoringen en zoveel verstoringen op zoveel vlakken. En heel veel mensen gaan zich dan terneer geslagen voelen want ze voelen zich moe, ze voelen zich uit hun evenwicht. Uw lichamen zijn gewend aan bepaalde tijdstippen waarop u eet, waarop u slaapt, uw ritme heeft. Alles wordt verstoord en denk niet dat een uur geen kwaad kan want een uur verschil stoort en verstoort heel veel.

Dus daarom Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters vraag Ik u, verenig, laat uw stem horen, laat uw mening hierin horen. En wanneer u van mening bent dat het beter is om niet met het uur en de tijd te spelen, laat u dan horen en verenig. Want Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters, het is veel mensvriendelijker en diervriendelijker om op het natuurlijke ritme in de natuur en in het leven aanwezig te blijven wanneer men het bioritme en het ritme mag behouden en kan behouden.

En Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters, onderschat niet dat veel van wat u nu voelt daar ook mee te maken heeft. Het zijn de tijden van het jaar en 2 keer per jaar wordt met de tijd gespeeld en wordt met de klok verschoven.

Dus Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters, Ik vraag u, werk eraan mee, bekijk het voor uzelf, voel voor uzelf, geef zelf uw bevindingen eraan, geef zelf uw bevindingen door! Wat u ervan vindt en weet uw stem, uw mening, uw energie, het telt!

En Mijn geliefde zusters, Mijn geliefde broeders, wanneer men eerlijk is en wanneer men werkelijk in eerlijkheid gaat kijken, dan ziet men dat rond deze periodes het werk- en ziekteverzuim piekt. Dat men werkelijk pieken heeft dat mensen zich ziekmelden maar ook de kinderen. Het verstoort kinderen enorm en dit maakt dan ook dat wanneer de kinderen verstoord worden er heel veel wordt verstoord.

Want Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters, al die ritme-verstoringen maakt ook dat de weerstand vermindert. En kijk maar in het leven, kijk maar in deze periode en men zegt dan, de herfst of de lente is weer aangebroken maar dit komt ook omdat men zo het ritme verstoort en de weerstand daarin verlaagt.

Daarom Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters, wanneer men goed kijkt, kijkt men hier goed naar dan ziet men dat wanneer men alles in zijn ritme laat, in een natuurlijk bioritme laat, wanneer alles in zijn ritme mag blijven en een eigen ritme mag hebben, dat dit ten goede komt, dat dit ten goede komt van de gezondheid en dat dit ten goede komt van de mensheid. Dat het mensen energieker maakt, dat het mensen gezonder maakt want de weerstand zal dan hetzelfde blijven of de weerstand zal zelfs toenemen.

En Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters, dat is in het voordeel van iedereen en dat is voordeliger voor iedereen.

Dus daarom Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters, vraag Ik u allen; verenig, laat uw stem horen maar ook, wees bewust! Wees bewust! Wees bewust van alles wat uit ritme is, wees bewust van alles wat onnatuurlijk is, wees bewust! En zo kan men werkelijk naar een bewuster leven gaan en kan men bewuster leven.

En Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters, Ik geef het zeer graag mee en Ik sta u allen terzijde tot in de vorm en Ik schenk u de kracht, de moed, de energie en weet, weet, het is een belangrijke tijd want de mogelijkheid is er om nu Europa te overtuigen, om de klok niet meer te verzetten en verder het uur niet te verschuiven.

Dus Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters, wees allen getuigen, wees allen getuigen voor wat het met uzelf doet, wat het met uw levens doet. Wees getuigen van uw bevindingen! Voel dit en ervaar dit want dit zijn belangrijke tijden en het zijn belangrijke stemmen die mogen komen want het zou zoveel ten goede komen. Het zou zoveel ten goede komen als alles in zijn natuurlijk ritme mag blijven, wanneer u allen in uw eigen bioritme kunt blijven. Het is veel mens maar ook veel diervriendelijker want weet, in deze tijden zijn er nog wilde dieren en zij hebben minder last hiervan want zij leven niet op de menselijke tijd. Maar ook de huisdieren, dieren die met mensen samenleven en met mensen opgroeien, ook zij, ook hun ritmes zijn verstoord.

Dus Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters, vraag Ik u, werk eraan samen, werk allemaal samen.

En Mijn geliefde zusters, Mijn geliefde broeders, wanneer het om kleine kinderen of dieren gaat, ook wanneer het om uzelf gaat en toch de klok nog wordt verzet, het uur wordt verzet en met de tijd wordt gespeeld, geef uzelf tijd en ruimte om aan het ritme te wennen. Laat niet zomaar het uur het uur zijn. Verschuif niet zomaar met uw eet en slaappatronen per uur maar doe het stap voor stap. Laat er anders gewoon een 4-weken plan komen dat u zegt, ik doe het per kwartier. En dan zult u merken dat uw systemen hier minder onderhevig aan zijn…wanneer u tenminste in de mogelijkheid bent, wanneer u de kans heeft. Maar zeker voor dieren en zeker voor kleine kinderen vraag Ik u dit; pas u hierin aan want zij begrijpen niet dat zomaar de klok verzet wordt, dat er met het uur of de tijd gespeeld wordt en zij raken volledig uit balans, zij raken volledig uit ritme. Voel dit en ervaar dit dan ook want weet, dit zijn belangrijke weetjes maar ook het zijn belangrijke tijden want men kan nu de klok terugdraaien en men kan ongedaan maken wat men verstoord heeft, namelijk dat men gewoon 1 tijd aanhoudt die niet het hele ritme zal verstoren.

Dus Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters, voel Mijn hand op uw aller schouder en weet, Ik sta u hierin terzijde, Ik zal u de kracht, de moed, de energie geven! Voel dit en ervaar dit dan ook en weet, met Mijn armen om u heen Ben Ik bij u allen aanwezig als uw aller Broeder El Morya.

Lees verder:

Luisteren naar de door Birgitte Bosch telepathisch ontvangen boodschap van Mr Morya