Wat betreft Sensitiviteit

Sensitief, gevoelig, aanvoelen, meevoelen, …

Er zijn mensen die, vaak zonder dat met dat van zichzelf weet, oude zielen zijn. Die gevoelig zijn. Vaak hooggevoelig. Er komen er steeds meer bij. Mensen die intuitief zijn en daar naar handelen. Die kwetsbaar zijn en gekwetst worden. Door de medemens, door het uit evenwicht zijn van de aarde. Zij hebben het niet makkelijk in dit leven.

Zij kunnen niet tegen de drukte om zich heen. Tegen lawaai. Tegen kunstlicht. Tegen straling van elektrische apparaten en (mobiele) telefoons. Zij zijn gevoelig voor sfeer en voelen wanneer er negatieve spanning in hun omgeving is. En meer.

Zij hebben een sterke innerlijke drang naar iets. Zij zoeken harmonie. Zij zoeken balans. Zij worden daardoor nog bewuster. Zij veranderen van gewoontes. Van baan. Ze groeien. De natuur brengt hun rust. Zij weten dat iedereen gelijk is. Maar dat dat botst. Dat zij een onlosmakelijk deel van het Geheel zijn. Dat iedereen een eigen eigenheid heeft. Een eigen natuur. Eigen talenten die ze graag in willen zetten en waar zij zich het beste bij voelen. Dat wanneer deze elkaar aanvullen een geheel kan ontstaan.

Er zijn veel zaken die hen nog uit evenwicht brengen. De maatschappij is niet zo ingericht. Zij zien of voelen dat. Zij willen niet verharden. Velen staan op om een taak op zich te nemen. Oude NieuweTijdsKinderen. Om een andere tijd voor te bereiden. Een nieuwe tijd. Meer evenwicht te brengen. Balans. Er zijn erg veel mensen in de wereld die op dit moment opstaan. Ook op dit moment geboren worden om daaraan mee te helpen: NieuweTijdsKinderen.

De maatschappij heeft met de tijd gespeelt. Om twaalf uur was de zon in Nederland om 12.40 uur op haar hoogste punt (West Europese of Engelse tijd). De voor ons natuurlijke tijd. Dat werd in de vorige eeuw. 13.40 uur (Midden Europese tijd). Nu zelfs is er een wisseling naar de zomertijd: zelfs 14.40 uur (Oost Europese tijd).

Zij voelen dit. De steeds terugkerende wisselingen brengen deze mensen vaak een onaangename tijd. Vaak zonder dat men de oorzaak weet. Zij worden ziek, depressief …

Lees verder:

Wat betreft Spiritualiteit