Wat betreft Spiritualiteit

Spiritualiteit is niet meer en niet minder dan verdieping in ons eigen leven en daarmee als vanzelf ook in dat van de ander. De intentie daarbij is, bewust of onbewust, onszelf te ontwikkelen boven het materiële alleen (lichaam, woning, gebruiksgoederen, geld) en zo te komen tot onze eigen kern, onze eigen kracht, welke als onlosmakelijk stukje deel uitmaakt van het Grote Geheel, De Eenheid. Verdieping leidt tot onze eigen  weg, die aansluit bij de vele wegen van anderen en die naar hetzelfde leiden:

De Liefde voor onszelf en voor al wat is.

Liefde omvat alles: Liefde voor ons zelf, liefde voor kinderen, liefde voor kunst, liefde voor het vak, liefde voor de natuur, liefde voor muziek, liefde voor beeldhouwen, liefde voor mensen, liefde voor het varen op water, …. liefde voor waar wij als persoon ons het meest toe aangetrokken voelen en wat ons op een mooie manier voedt …

Daarbij is het belangrijk om te ontdekken, te voelen en te ervaren wat goed voor ons is, wat niet goed voor ons is. Wat wel bij ons past, wat niet bij ons past. En daarnaar te luisteren en handelen. Qua denken, qua handelen, qua voeding, qua bewegen ….  Te groeien als individu, als mens, als spiritueel wezen. Er is geen prototype mens. Vaak wordt uitgegaan van een standaard mens. Dat iedereen hetzelfde reageert. Niets is minder waar. Ieder is uniek. Daarbij  is eenieder bewust of onbewust met zijn eigen reis bezig. Zijn eigen  proces.

Het is belangrijk, vanwege de vele zaken waardoor we afgeleid kunnen worden en de gewoontes die we in de loop der jaren ontwikkeld hebben, om elke dag een moment rust te nemen, stilte te ervaren, contact te maken met onszelf. Iets opbouwends of inspirerends te lezen, vaak in de natuur te vertoeven.  Hierdoor scheppen we voorwaarden om in  ‘de juiste spirit’ te kunnen blijven.

Bewuster worden, sensitiever worden, de verbondenheid ervaren welke ons ondersteunt om op de weg te blijven. We zijn niet alleen. We staan niet alleen.

Hoe belangrijk is het daarom ook om ons in te zetten om een van de ingestelde maatregelen van de mens, de klok verzetten, terug te brengen naar een (meer) natuurlijke klok.  Een ingestelde maatregel welke de mens uit evenwicht brengt.

Open het menu en maak een keuze.

Of lees verder:

Ascended Master (=Meester in het Licht) Morya over de wisseling naar zomertijd en weer terug