Wat zegt het Bestuur en de politiek over de zomertijd en de wintertijd?

Na de expertmeeting en andere consulten is er vanuit BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) een brief naar de kamer gegaan. De slotzin luidt:
De vraag dient zich dan aan: Waar zal de weging op uit komen. 
Gaat men voorbij aan de gezondheid van de mensen ten gunste van De Economie?
Welvaart boven Welzijn?

———————–

Een vervolgonderzoek, in opdracht van het Ministerie,  leidde op 31-10-2019 tot publicatie van het RIVM:

http://www.rivm.nl/publicaties/standaardtijd-zomertijd-en-gezondheid-literatuuronderzoek-naar-gezondheidseffecten-van

De tekst:

Standaardtijd, zomertijd en gezondheid Literatuuronderzoek naar gezondheidseffecten van verschillende tijdinstellingen
Dit rapport bevat een erratum d.d. 31-10-2019 op pagina 65
RIVM Rapport 2019-0151

Dit onderzoek werd verricht in opdracht van VWS in het kader van het voorstel van de Europese Commissie om het huidige systeem met omschakeling tussen zomer- en wintertijd af te schaffen en het intrekken van Richtlijn 2000/84/EG (Kennisvraag 2019 ADD.WVZ.06).
Dit is een uitgave van: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven Nederland http://www.rivm.nl

Publiekssamenvatting
Standaardtijd, zomertijd en gezondheid Literatuuronderzoek naar gezondheidseffecten van verschillende tijdinstellingen

De Europese Commissie heeft in 2018 voorgesteld dat alle lidstaten een vaste tijdinstelling kiezen voor het hele jaar, en dus niet meer wisselen tussen standaardtijd (wintertijd) en zomertijd. Het RIVM heeft een internationaal literatuuronderzoek uitgevoerd naar de effecten op de gezondheid van deze twee tijdinstellingen, inclusief de effecten van de wisselingen. Het blijkt beter te zijn voor de volksgezondheid wanneer Nederland het hele jaar door de standaardtijd zou aanhouden.

In Nederland wisselen we nu twee keer per jaar tussen de standaardtijd en zomertijd. Direct na de wisselingen slapen mensen slechter; vooral direct na de wisseling naar de zomertijd slapen mensen korter. Ook zijn er gezondheidseffecten te zien na de wisselingen. Zo komen er meer hartinfarcten voor direct na de wisseling naar de zomertijd. Zulke directe effecten treden niet meer op bij een vaste tijdinstelling voor het hele jaar.

Vooral zonlicht heeft invloed op het bioritme van de mens – het moment waarop we ’s ochtends wakker worden en ’s avonds slaperig. Het is voor de volksgezondheid dan ook het beste om een tijd in te stellen die aansluit op het natuurlijke dag- en nachtritme op aarde. Dat betekent een instelling waarbij de zon vroeg opkomt, wat het geval is bij de standaardtijd. Wanneer we het hele jaar door zomertijd instellen, is dat voor de gezondheid minder gunstig dan het hele jaar door standaardtijd. Dit blijkt uit studies naar slaap- en gezondheidsaspecten, zoals slaapduur en -kwaliteit, overgewicht, het aantal mensen met kanker, en de levensverwachting in het algemeen.

Voor de volksgezondheid zou het zelfs nog beter zijn als Nederland de tijd rond de nulmeridiaan in Greenwich (Engeland) het hele jaar door instelt; dat is 1 uur vroeger dan onze standaardtijd. De huidige standaardtijd voor Nederland is sinds de Tweede Wereldoorlog wettelijk ingesteld, hoewel het geografisch gezien in de zone van de nulmeridiaan ligt.

Dit literatuuronderzoek is in opdracht van het ministerie van VWS uitgevoerd. De studies waarop deze conclusies zijn gebaseerd, gaan over andere landen dan Nederland.

Kernwoorden: zomertijd, wintertijd, standaardtijd, gezondheid, slaap

—————–

NOS NIEUWS • BINNENLAND •POLITIEK • GISTEREN,

2 februari 2021 •  21:50 uur

Voorlopig verandert er helemaal niets aan de zomer- en wintertijd

Er verandert voorlopig niets aan het twee keer per jaar verzetten van de klok. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken schrijft aan de Tweede Kamer dat het voorstel van de Europese Commissie om de zomertijd af te schaffen de ijskast in gaat.

De Europese Commissie deed in 2018 een voorstel om de klok niet meer te verzetten. Ook het Europees Parlement sprak zich uit voor het aanhouden van of alleen de wintertijd of alleen de zomertijd. Uit peilingen bleek dat ook veel Europese burgers ervanaf willen.

Het verzetten van de klok zou slecht zijn voor het bioritme van mensen. De uiteindelijke beslissing is aan de lidstaten in de Europese Raad.

Ollongren schijft dat de huidige voorzitter van de EU, Portugal, niet van plan is het voorstel van de commissie op de agenda te zetten. Ook de vorige voorzitter, Duitsland, liet het onderwerp ongemoeid.

Geen zicht op duur discussie

Op verzoek van het Europees Parlement heeft de Europese Raad laten weten nu “geen zicht te hebben op de duur en de uitkomst van de discussie”. Verschillende landen willen eerst meer weten over de effecten van zo’n maatregel.

Nederland kent sinds 1977 zomertijd en in 1996 volgde de Europese Unie. De reden om ertoe besluiten was energiebesparing. Omdat het in de zomer zo vroeg licht wordt, gaat er veel daglicht verloren. Door de klok een uur vooruit te zetten, is het ’s avonds een uur langer licht.

Open het menu en maak een keuze..

Of lees verder:

NOS: Jean-Claude Juncker suggereert dat Europeanen kiezen voor zomertijd