Inleiding

Steeds meer gaan mensen of groepen van mensen samenwerken, zich verbinden, om een doel te bereiken of een noodzakelijke verandering tot stand te brengen. Wij zijn tenslotte zelf verantwoordelijk en worden ook door grote leermeesters tot samenwerken aangespoord. 

Hier dan,  vanuit een spirituele benadering, een oproep om bewust te worden van de gevolgen van de wisseling naar zomertijd en terug. 

Birgitte M.P. Bosch© heeft telephatisch contact met 13 grote leermeesters. Op 18 november 2018 ontving zij een algemene boodschap (= lering) van een van deze leermeesters, namelijk El Morya (Meester Morya, leider (Cohan) van een van de zeven zielestralen).

Deze wijst ons in de boodschap op het belang van het (leren) kennen van ons eigen bio-ritme. En wijst ons op de invloed van de wisseling van zomer en wintertijd daarop. Hij laat zien welke invloed de wisseling op ons heeft en geeft daarbij ook een verklaring van het nare gevoel wat wij rond die periode kunnen hebben.

Hij geeft aan dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor ons eigen welbevinden. Hij roept op om dit bewust te worden en met anderen samen te werken om onze stem te laten horen, dit kenbaar te maken. Om het er niet bij te laten zitten als iets niet goed voor ons is. Om samenwerking te zoeken en samen op te trekken met mensen en groepen van mensen die reeds met deze materie bezig zijn. Dat het nu de tijd daarvoor is.

‘Wees bewust van Uw eigen ritme! Het leren kennen van dit ritme en ernaar gaan leven zal veel balans en evenwicht brengen. Dit zal een actiever leven met zich mee brengen met alle voordelen van dien’ 

Hiermee bedoelt Hij ook o.a. dat werkgevers hiervan zullen profiteren; door het bedrijfsleven wordt op dit moment niet aangegeven hoeveel mensen er in deze periode ziek worden gemeld.

Er zijn reeds diverse petities gestart waarin aan bestuurders van Nederland en Europa aangegeven wordt dat het blijven verzetten van de klok niet gewenst is.

Op deze site wordt getracht, informatie te bundelen en op te roepen om de reeds door een ander gestarte petitie: https://zomertijdafschaffen.petities.nl/ te ondersteunen. Alle stemmen aan één petitie geven werkt het best.

Zo werken wij ook van een spirituele kant mee om stopzetten te bewerkstelligen, om samen te werken, iets dat niet gewenst is tot stand te brengen. Wij vragen U dan ook om deze oproep en deze site te verspreiden onder Uw netwerken en personen die daarvoor in aanmerking komen.

Getracht zal worden om andere groepen te inspireren, zich ook over dit onderwerp uit te spreken en hun netwerken daarvoor in te schakelen. Op een vergelijkbare manier als deze site met vermelding naar https://zomertijdafschaffen.petities.nl/ of op een andere manier die beter past.

Laten we ons niet laten verleiden door het gegeven dat veel mensen in Europa en Nederland al aangegeven hebben, de zomertijd af te willen schaffen. Om met dit gegeven te zeggen: ik hoef niet meer mijn stem te laten horen.

Nu al wil men nader onderzoek doen naar de effecten van het afschaffen van de zomertijd hetgeen nog drie jaar kan duren. Laten we met nog meer stemmen de urgentie van het stopzetten te verhogen.

Geef ook op deze site  Uw eigen bevindingen omtrent de wisseling naar zomertijd en v.v.

Contact

Een spirituele beschouwing: Op weg (terug) naar een meer natuurlijker manier van leven

Ascended Master (=Meester in het Licht) Morya over de wisseling naar zomertijd en weer terug