Inleiding

Daar gaan we dan.

Steeds meer gaan mensen of groepen van mensen samenwerken, zich verbinden, om een doel te bereiken of een noodzakelijke verandering tot stand te brengen. Zie hiervoor de beweging die wereldwijd gaande is. We worden bewuster en zijn het, terecht, niet meer als van zelfsprekend eens met alles wat voor ons besloten wordt. Wij zijn tenslotte zelf verantwoordelijk voor onze eigen gezondheid en welbevinden.

Niet meer: we worden ons er nog steeds meer bewust van dat de Economie, en, afhankelijk van de samenstelling, ook de Politiek veel belang hechten aan groei van de productie. 

Welvaart: Economie gaat over de behoeftebevrediging van de mens met behulp van schaarse alternatief aanwendbare middelen. De mate waarin we daartoe in staat zijn bepaalt ook de mate van welvaart. De behoefte van de mens lijkt onbeperkt. Dat vinden we terug in uitputting van de aarde en verwaarlozing ervan. Ook dat het niet altijd gepaard gaat met een eerlijke handelswijze, blijkt uit alles wat al langere tijd aan het licht komt. En dat is goed. Dan kan er Licht bijkomen en vandaaruit verandering.

Welzijn gaat uit van gezondheid, van kwaliteit van leven. En die is vaak ondergeschikt aan de pogingen om de welvaart in stand te houden of te vergroten.  Met gevolgen voor onze gezondheid omdat ‘we vaak mee (moeten) draaien in die molen’: Onze gezondheid gaat achteruit, we voelen ons niet lekker. Mensen worden steeds bewuster en daardoor gevoeliger en nemen stappen om een andere leefwijze te volgen. 

Kijk dan naar de wisseling van de winter – en de zomertijd. Het spelen met de tijd. En de invloed daarop op onze gezondheid. 

Wij zijn geen machines. We zijn bovendien vaak sensitieve, gevoelige mensen. Soms ook HSP-er. Voor sensitieve en gevoelige mensen wordt het steeds moeilijker om in een harde wereld te leven. Het is dan ook van groot belang dat zoveel mogelijk mensen kennis hebben van de invloed van de wisseling op hun gezondheid.  

Veel groepen werken al samen om een doel te bereiken. Wij, de makers van deze site, zijn door Grote Leermeesters tot samenwerken aangespoord. Hier dan, dit keer vanuit een spirituele bron, een oproep om bewust te worden van de gevolgen van de wisseling naar zomertijd en terug. Om ons bewust te worden dat dit tegen-natuurlijk is en dit ook kenbaar te maken. Zoals U zult zien sluit dit direct aan bij de waarnemingen van wetenschappers en anderen welke zich in dit onderwerp verdiept hebben. 

Birgitte M.P. Bosch© heeft telepathisch contact met 13 grote leermeesters. Op 18 november 2018 ontving zij een algemene boodschap (= lering) van een van deze leermeesters, El Morya (Meester Morya, leider (Cohan) van een van de zeven zielenstralen). 

‘Wees bewust van Uw eigen ritme! Het leren kennen van dit ritme en ernaar gaan leven zal veel balans en evenwicht brengen. Dit zal een actiever leven met zich mee brengen met alle voordelen van dien’ 

Hiermee bedoelt Hij o.a. ook dat werkgevers hiervan zullen profiteren; door het bedrijfsleven wordt op dit moment b.v. niet aangegeven hoeveel mensen er in deze periode ziek worden gemeld. 

Birgitte Bosch en met haar een aantal gelijkgestemden hebben gehoor gegeven aan deze oproep, mensen die de lessen van de Meesters langere tijd volgen en in hun leven proberen toe te passen.    

Zo sluiten wij ons ook van spirituele zijde aan bij de beweging om kennis te verspreiden en het stopzetten te bewerkstelligen, om samen te werken, iets dat niet gewenst is tot stilstand te brengen. Wij vragen U dan ook om deze oproep, deze informatie en deze site te verspreiden onder Uw netwerken en personen die daarvoor in aanmerking komen. Het is van belang om zoveel mogelijk mensen te informeren over de gevolgen van de wisseling.

Laten we ons niet laten verleiden door het gegeven dat veel mensen in Europa en Nederland al aangegeven hebben, de zomertijd af te willen schaffen. Om met dit gegeven te zeggen: ik hoef niet meer mijn stem te laten horen. Zie dan ook de oproep van Mr. Saint Germain van 30 maart 2019 waarin hij zegt: blijf aandacht vragen voor dit onderwerp. 

Nu al wil men nader onderzoek doen naar de effecten van het afschaffen van de zomertijd hetgeen nog drie jaar kan duren. Laten we met nog meer stemmen de urgentie van het stopzetten te verhogen.

Open het menu om verder te lezen 

of Algemene Boodschap Mr Morya

of Waar gaat het over bij zomertijd en wintertijd

of De petitie tekenen die door anderen gestart is.

Geef ook op deze site  Uw eigen bevindingen omtrent de wisseling naar zomertijd en v.v.

Contact

Deze site is vermeld op de site van Nieuwetijdskind.com. Zie:

De klok terugzetten of terug naar onze biologische klok?

Ook vermeld in het blad Spiegelbeeld van november:

 NB. Moderne spiritualiteit (Wikipedia): Na WOII werden spiritualiteit en religie begripsmatig van elkaar losgekoppeld. Er ontstond een nieuw discours waarin (humanistische) psychologie en mystieke tradities worden vermengd: het ‘ware zelf’ kan bereikt worden door zelfonthulling, vrije expressie en meditatie. Spiritualiteit is steeds meer gaan betekenen dat iemands beleving meer persoonlijk, minder dogmatisch en meer pluralistisch is, met meer openheid voor nieuwe ideeën en invloeden, dan het geloof van de gevestigde religies.