Algemene Boodschap Lady Master Clara

alm-clara_naam-sqHerfstequinox Boodschap van 21 september 2019 van de Ascended Lady Master Clara telepathisch ontvangen door Birgitte M.P. Bosch

Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters, Mijn geliefde zusters, Mijn geliefde broeders,
voel Mijn armen om u allen heen en weet als uw aller Zuster Clara Ben Ik aanwezig en laat Ik werkelijk Mijn licht schijnen en laat Ik u ook werkelijk bepaalde inzichten krijgen. Het is een tijd van ontwaken, het is een belangrijke tijd, het is tijd. Het is een tijd waarin men groeit. Het is een tijd van bewustwording om bewuster te kunnen zijn. Het is tijd, het is een tijd waarin ” de tijd “ook belangrijk is, en daarom Mijn geliefde zusters, Mijn geliefde broeders, gezien het feit dat men binnenkort de tijd weer wil gaan verzetten is het belangrijk, is het belangrijk om uw energie hier weer voor in te zetten, om hierin te informeren om hier werkelijk verder mee te gaan. Om zo mensen te informeren en mensen inzichten te brengen. En u heeft vanuit verschillende groepen reeds zeer vele werken gedaan en dit is goed. Want er zijn mooie samenwerkingen tot stand gekomen en er zijn mooie samenwerkingen naar voren gebracht en dit is goed.

Maar Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters weet, weet dat u de uitdaging tegen zult komen dat anderen wel met u willen samenwerken maar uw visie, uw geloof, wie u bent of uw gevoeligheid niet respecteren. Dat ze enkel hun steun willen geven wanneer u aan uw dingen voorbijgaat. Maar Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters, er zijn reeds genoeg raakvlakken waar zij terecht kunnen en daarom is het belangrijk, belangrijk dat jullie verder gaan op jullie pad, vanuit jullie belichting, vanuit wie jullie zijn. Niet vanuit wetenschappelijke bepalingen maar wel vanuit wie jullie zijn. Vanuit de Leringen die jullie hebben meegekregen en zo is het belangrijk om te netwerken. Want andere netwerken zijn reeds sterk aanwezig en zij durven zich steeds sterker te profileren. Maar het zijn juist de gevoelige netwerken die meer naar voren mogen komen, die meer ruimte mogen krijgen, die meer naar voren mogen worden gebracht. Dát is belangrijk want zo leert men ook een stem uitbrengen. Zo laat men het licht schijnen, ook voor zij die gevoelig zijn, voor zij die andersdenkend zijn, voor zij die ruimdenkender zijn, voor zij die saamhorigheid willen brengen. Dit is belangrijk, want weet Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters, er zijn mensen die steun willen geven, er zijn mensen die u willen helpen maar zij schromen er niet voor uw zaken terzijde te schuiven en van het draagvlak wat u heeft opgebouwd gebruik te maken. U zult merken dat u hulp krijgt op uw weg, u zult merken dat bepaalde zaken naar voren worden gebracht en vooral Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters het is goed, het is goed dat men ermee bezig is en wees niet te angstig dat men toch voor de zomertijd zal kiezen. Want wanneer men voor de zomertijd kiest, zal dat snel genoeg weer teruggedraaid worden. Mensen zullen snel genoeg tot inzicht komen maar toch is het belangrijk. Want het is natuurlijk beter te voorkomen dan te genezen en het is ook belangrijk dat men tracht éénheid erin te bewaren. En daarom dat Ik u dit ook werkelijk bewust in deze Equinoxtijd meegeef, om er éénheid, éénvormigheid in te bewaren. Zodanig dat er gelijkheid is en dat het niet zo is dat politiek, wetenschap en zo verder boven iets staan alsof zij het beter weten ook voor zij die gevoelig zijn. Zij die vanuit hart en ziel, zij die vanuit een spirituele visie, zij die vanuit hun eigen beleving dit zo ervaren, mogen dit ook naar voren brengen. Dit is belangrijk, want zo creëert men een groter draagvlak voor de klimaatopwarming van het hart, zodanig dat men vanuit liefde, vanuit warmte, vanuit gelijkheid en openhartigheid, samenwerking brengt.

En Mijn geliefde zusters, Mijn geliefde broeders, weet dat onze zegening erin aanwezig is en ook onze dankbaarheid. Want u heeft reeds mooie werken gedaan en er zullen nog mooie werken volgen. Dus voel Mijn armen om u allen heen terwijl Ik hier Mijn Licht op laat schijnen zodanig dat er inzicht en helderheid is. Voel in deze Equinox de gelijkheid die Ik erin breng want zo mag men klokken weer gelijkzetten. Voel Mijn armen om u allen hen en weet als uw aller Zuster, oude Zuster Ben Ik aanwezig Clara