Waar gaat het over bij wintertijd en zomertijd.

Blijft in behandeling  …

Samenvatting van de verzamelde informatie.

In Europees verband geeft Jean-Claude Juncker, voorzitter van het Europees Parlement, via een gehouden enquete aan dat een groot deel van respondenten op een enquete aangeeft dat men af wil van de wisseling van zomertijd naar wintertijd v.v. De voorkeur ligt bij hen op het aanhouden van de zomertijd. Nadere bestudering geeft aan dat ongeveer 90 % van de respondenten uit Duitsland zelf kwam. Duitsland ligt zelf in de Midden Europese Tijd Zone (GMT+1). De natuurlijke tijd voor Duitsland. In Europees verband wordt in het voorjaar de klok 1 uur verzet en wordt dan Oost Europese Tijd (GMT+2). Duitsland ligt dichterbij de Oost Europes Tijd dan Nederland.

Een tijdzone is die zone, waar in diverse landen in die zone de zon om twaalf uur op zijn hoogste punt staat. De zon komt in het oosten op. Des te meer een land in Europa in het oosten ligt, des te eerder gaat, in vergelijking met ons land, de zon daar op en des te eerder staat de zon daar om 12 uur om zijn hoogste punt. De natuurlijke tijd van dat land.

Tijdzones GMT+0 enz

Eerder is via een maatregel onze tijdszone (en dus ook die van onze zuiderburen) kunstmatig verplaatst van de West Europese Tijd (GMT0), hetgeen onze natuurlijke tijdzone is, naar de Midden Europese Tijd (GMT+1). Bij de West Europese Tijd (GMT0) staat in Nederland de zon om plus minus 12.40 uur hoog aan de hemel. Bij de Midden Europese Tijd  (onze huidige, indertijd aangepaste tijdzone) geeft de klok een uur later aan. 13.40 uur. Dat is nu het geval. In het voorjaar wordt de klok nog een uur verzet. Het wordt de zomertijd genoemd. Aanhouden van de zomertijd (de klok wordt 1 uur verzet) betekent dat in Nederland de zon twee uur later op zijn hoogste stand staat (+2), 14.40 uur. In de Ukraine staat de zon dan om plus minus 12 uur op de hoogste stand.

Zomertijd wintertijd licht donker

Bron: NOS

Blauw geeft hier altijd wintertijd aan. Rood altijd zomertijd. Hierbij is uitgegaan van GMT+1 

Ons bioritme wordt aangestuurd door zonlicht. Bij een doorgevoerde aanhoudende zomertijd betekent dat, dat het bij ons in de winter rond 10 uur ’s morgens licht is. ‘S avonds maken we langer gebruik van kunstlicht.

Wetenschappers geven aan dat dit en ook de jaarlijks terugkerende wisselingen voor ons een zeer ongezonde situatie is. Ons Bioritme (eten en slapen, de twee voornaamste ritmes in een mensenleven, licht is hierbij een zeer belangrijk gegeven) wordt zeer verstoord. Met veel gevolgen voor onze gezondheid. Deze wetenschappers zien het belang in van het afschaffen van de zomertijd.

Een aanhoudende wintertijd is voor alle landen in Europa de middenweg. Het westen schuift een stukje naar het oosten, is al naar het oosten opgeschoven (van GMT0 naar GMT+1), het oosten schuift een stukje naar het westen (van GMT+2 naar GMT+1).

 

065112668665268002666f78317172a6[1]
Europe-Time Zone. Bron: NOS

 

Zie voor de gezondheidseffecten van de wisselingen van en naar zomertijd en over de wintertijd en zomertijd zelf het literatuur onderzoek van het RIVM dd. 30-10-2019 gemaakt in opdracht van het Ministerie van VWS :

https://www.rivm.nl/publicaties/standaardtijd-zomertijd-en-gezondheid-literatuuronderzoek-naar-gezondheidseffecten-van

De petitie op petitie.nl : het werk dat reeds door anderen is verzet en de ontwikkelingen daarna.

Lees verder: NRC: Tien vragen over de zomer- en de wintertijddiscussie