Waar gaat het over bij wintertijd en zomertijd.

In behandeling  …

Samenvatting van de verzamelde informatie.

In Europees verband geeft Jean-Claude Juncker, voorzitter van het Europees Parlement, via een gehouden enquete aan dat een groot deel van respondenten op een enquete aangeeft dat men af wil van de wisseling van zomertijd naar wintertijd v.v. De voorkeur ligt bij hen op het aanhouden van de zomertijd. Nadere bestudering geeft aan dat ongeveer 90 % van de respondenten uit Duitsland zelf kwam. Duitsland ligt zelf in de Midden Europese Tijd Zone (GMT+1).

Een tijdzone is die zone, waar in diverse landen in die zone de zon om twaalf uur op zijn hoogste punt staat. De zon komt in het oosten op. Des te meer een land in Europa in het oosten ligt, des te eerder gaat, in vergelijking met ons land, de zon daar op en des te eerder staat de zon daar om 12 uur om zijn hoogste punt.

Tijdzones GMT+0 enz

Eerder is via een maatregel onze tijdszone (en dus ook die van onze zuiderburen) kunstmatig verplaatst van de West Europese Tijd (GMT0), hetgeen onze natuurlijke tijdzone is, naar de Midden Europese Tijd (GMT+1). Bij de West Europese Tijd (Engelse Tijd) staat in Nederland zon om plus minus 12.40 uur hoog aan de hemel. Bij de Midden Europese Tijd  (onze huidige tijdzone) is dat dus een uur later (+1). Aanhouden van de zomertijd (de klok wordt 1 uur verzet) betekent dat in Nederland de zon twee uur later op zijn hoogste stand staat (+2). In de Ukraine staat de zon dan om plus minus 12 uur op dehoogste stand.

065112668665268002666f78317172a6[1]

Ons bioritme wordt aangestuurd door licht. Bij een doorgevoerde aanhoudende zomertijd betekent dat dat het bij ons in de winter rond 10 uur ’s morgens licht wordt. Wetenschappers geven aan dat dit voor ons een zeer ongezonde situatie is. Ons Bioritme (eten en slapen, de twee voornaamste ritmes in een mensenleven) wordt zeer verstoord.

Zomertijd wintertijd licht donker

Blauw geeft hier altijd wintertijd aan. Rood altijd zomertijd.

Bron: NOS

Lees verder: NRC: Tien vragen over de zomer- en de wintertijddiscussie