Ascended Master (=Meester in het Licht) Saint Germain: De Wintertijd is de meest natuurlijke tijd

Saint GermainAlgemene Boodschap van de Ascended Master Saint Germain telepathisch ontvangen op 30 maart 2019 door Birgitte M.P. Bosch©

Mijn geliefde zusters, Mijn geliefde broeders, voel Mijn hand bij u aanwezig en weet: IK BEN aanwezig. En in deze aanwezigheid Ben Ik in deze tijd graag bij u allen aanwezig, vanuit een oude tijd in deze nieuwe tijd, en breng Ik u ook allen verder naar de nieuwe tijd en vraag Ik u: stop soms de tijd, vooral: stop het gespeel met de tijd.

Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters, op deze vooravond dat men de klok weer gaat verzetten, kom Ik werkelijk zeer krachtig maar ook met grote vreugde naar u toe, want het zijn vreugdevolle tijden en het zijn tijden om u te verheugen. De geesteskracht is aan het vergroten en mensen worden bewuster. Daarom is het goed, is het goed dat men gaat stoppen met het uur te verzetten, met de klok te verzetten. En ze zijn ermee bezig en men is er politiek werkelijk mee bezig. Maar Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters, men dient ervoor te waken dat dit niet meer stil valt. Want er is eenheid nodig, er is éénvormigheid nodig en men dient die éénvormigheid ook werkelijk vorm te geven. Daarom vraag Ik u: Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters, zovelen zijn reeds in beweging, zovelen zijn reeds ermee bezig met “ Stop het uur te verzetten “, of “ Stop de zomertijd “.   En Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters daarom is het belangrijk om mensen te informeren. Om mensen te informeren dat de wintertijd het beste aansluit bij de mensheid. Dat dit de meest natuurlijke tijd is voor de mensheid. En dit is belangrijk, want het is belangrijk dat men naar de mensheid kijkt, dat men naar de humaniteit kijkt, dat men niet eerst naar de economie of het bedrijfsleven kijkt. Zij zouden er trouwens ook wel bij varen, want wanneer mensen niet meer onderhevig zijn aan het verzetten van de klok, speelt men niet langer met de gevoeligheid van mensen, en dienen mensen zich niet meer zo aan te passen, twee keer per jaar. Het zou zoveel naar voren brengen, zoveel ten goede. Daarom is het belangrijk, is het werkelijk belangrijk dat men samenwerkt, niet alleen landelijk, maar ook internationaal. Dat men hier werkelijk internationaal over gaat informeren en mensen gaat leren. Zó zodat mensen gaan begrijpen, dat de wintertijd het meest natuurlijke is, maar ook waarom.

Mijn geliefde zusters, Mijn geliefde broeders, dit zijn belangrijke tijden, want het zijn tijden waarin uw stem werkelijk mag klinken. Maar dat de stem ook verschil uitmaakt. Dat u gehoord kunt worden en dan is het belangrijk eraan te blijven werken, het is niet genoeg om nu te zeggen : “oh stop er maar mee, want de klok wordt toch niet meer verzet. De wet komt er toch door dat de klok niet meer verzet wordt.” Het is belangrijk, het is belangrijk om uw energie en uw licht hierin te laten zien. Het is belangrijk om aan te tonen, zowel natuurlijk, biologisch, wetenschappelijk en wat betreft sensitiviteit en spiritualiteit, waarom de wintertijd beter is. Voel dit en ervaar dit. Want Mijn geliefde zusters, Mijn geliefde broeders, wanneer het niet in beweging blijft, loopt men het risico dat men het weer op de lange baan schuift. Dat men het nog verder voor zich uit schuift. Voel dit, ervaar dit. Want het is belangrijk, het is een tijd van mogelijkheden. Zowel wat betreft de wet van het niet meer verzetten van de klok, het uur. Maar ook andere zaken!!! Er is beweging, er is verandering, er komt licht in zaken, er komt licht op aarde. Voel dit, ervaar dit en kom zelf mee in beweging. Laat uw stem horen. Laat uw licht schijnen. Durf in openheid te komen en te laten zien wie u bent. Het is goed. Het is goed want het zijn tijden, tijden van beweging, en ook tijden van bevrijding.

Mijn geliefde zusters, Mijn geliefde broeders, het is belangrijk dat men er éénvormigheid in brengt. Dat men er eenheid in brengt. Dat men er de harmonie in brengt en dit kan men door te informeren en mensen erover te leren. Door lerend te informeren, waarom de wintertijd natuurlijker is. Maar het is wel belangrijk dat men eenheid blijft vormen, dat men eenvormigheid creëert, één-vormig-heid, het vormen van het éne in de vorm.

Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters, Ik weet dat het soms moeilijk is om unies te vormen en Ik weet dat het soms moeilijk is om te verenigen. Toch is samenwerken zeer belangrijk. Samenwerken om betere samenlevingen te creëren en daar is eenvormigheid voor nodig. Maar weet dan ook Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters, dat er nog veel werk aan de winkel is maar dat Europa ook een belangrijke voorloper op zovele vlakken is. Dat de unie van Europa belangrijk is, belangrijk voor velen, ook al is er nog zeer veel werk aan de winkel. Ook al is er nog zeer veel werk te doen, de politiek mag ook werkelijk, werkelijk in verandering komen. En dit doet men, wanneer de mensheid in beweging komt. Wanneer men zegt: kijk, en stem voor de humaniteit, het humane erin, de liefde erin, de hand van wijsheid erin. Laat zo, laat zo het licht weer schijnen, niet vanuit een economie, niet vanuit het bedrijfsleven. Maar wel beseffende dat wanneer de mens er wel bij vaart, het welzijn verhoogt en dat dan ook de economie er wel bij zal varen. Het zijn win-win situaties voor iedereen maar het is ook belangrijk dat men dit doet vanuit éénvormigheid, dat men éénvormigheid vormt. Want wanneer men het ene vormt in de vorm en leert samenwerken, niet alleen landelijk maar ook internationaal, wanneer men in vrede kan leven op deze manier, is het goed. Maar voel wel dat het tijden van beweging zijn, dat het tijden van acties zijn, dat er vele acties en reacties zullen zijn, en dit is goed. Het zijn tijden van verandering, het zijn tijden van beweging. En daarom vraag Ik u: laat in liefde, maar toch krachtig uw stem horen. Laat in liefde, maar toch krachtig uw hand zien. Voel dit, ervaar dit en laat het een open hand zijn, laat het een openheid zijn. Reik elkaar de hand om eenheid te vormen, om éénvormigheid te creëren. Het is belangrijk dat men op die manier leert samenwerken, om samen te leven. En om zo ook sensitiviteit, gevoeligheid, hoger bewustzijn meer plaats te geven.

Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters, men spot soms met het bovennatuurlijke, maar Ik zeg u: u leeft op heel veel onnatuur-lijke wijze. Voel dit, ervaar dit, want de wijsheid is uit het natuurlijke, u leeft in het onnatuurlijke en door het natuurlijke meer plaats te geven, gaat men op natuurlijke wijze ook naar het bovennatuurlijke. Want het bovennatuurlijke is het natuurlijke. Voel dit, ervaar dit en weet dat Mijn hand hierin aanwezig is, want het zijn mooie tijden op aarde. Het zijn tijden van beweging. Het zijn tijden van vereniging. Het zijn tijden om éénvormigheid te vormen. Voel dan ook Mijn hand hierin aanwezig en weet Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters, kijk naar het licht, wees het licht. Maar vooral voor nu, kijk naar de klok en stop het verzetten van het uur, het omzetten van de klok. Voel dit, ervaar dit en weet de tijd, de tijd zal raad brengen, de tijd zal helen, de tijd brengt veel. Daarom kom Ik vanuit de oude tijd in deze nieuwe tijd, en in deze nieuwe tijd mag er weer zeer veel vanuit de oude tijd tot leven komen. Maar wel vanuit de oude “goede“ tijd, de gnosis-tijd, de waarheid-tijd, de wijsheid-tijd. Voel dit, ervaar dit, want zo Ben Ik bij u allen aanwezig als uw oude Broeder

Saint Germain

Lees verder:

Luisteren naar de telepathisch ontvangen Boodschap door Birgitte Bosch