De petitie op petitie.nl

Jaren geleden is Anouk Verhaaff (facebook.com/Stopdezomertijd) gestart met een petitie om de zomertijd af te schaffen. Zij heeft veel last van het verstoren van het bioritme door de omwisseling van wintertijd naar zomertijd vv.

Zij heeft samenwerking gezocht en gevonden: Platform Betere Tijden (https://www.youtube.com/channel/UCyOnOSzrP9kA2fozD1kpNaw/playlists) en AltijdWintertijd https://altijdwintertijd.nl . Samen vormen zij het Samenwerkingsverband Gezondtijd.

Op 12 oktober 2018 heeft dit samenwerkingsverband 57.000 handtekeningen van de petitie https://zomertijdafschaffen.petities.nl aangeboden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) tijdens een expertmeeting. In deze meeting heeft BZK de meningen vernomen van diverse deskundigen op het gebied van gezondheid. Deze hebben zeer een voorkeur voor het afschaffen van de zomertijd naar voren gebracht. Zie het verslag van deze meeting op

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/vergaderstukken/2018/10/12/verslag-expertmeeting-zomertijd-12-oktober-2018https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A9acdd9ef-e4af-4274-afba-d71a10250d60

en de brief naar de 2de Kamer naar aanleiding van o.a. deze expertmeeting.

Brief naar de 2de Kamer

Slot van de brief:

….Nadat alle bevindingen beschikbaar zijn gekomen, zal ik mij beraden op de weging ervan en in lijn daarmee op de voors en tegens van de genoemde opties. De weging zal integraal zijn en omvat bijvoorbeeld ook de gevolgen voor de gezondheid, de afstemming met (naburige) lidstaten, de interne markt, grensarbeid, transport, landbouw en verkeersveiligheid. Hoe verder? Uiteraard informeer ik u over nieuwe ontwikkelingen en zodra het kabinet een nader standpunt heeft vastgesteld. Verder zet ik mij in Brussel ervoor in dat er geen onomkeerbare stappen worden gezet in het onderhandelingsproces over het voorstel totdat een overleg hierover tussen het kabinet en uw Kamer heeft plaatsgehad. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, drs. K.H. Ollongren

 

Zal de gezondheid van de Nederlanders van doorslaggevende aard zijn?

Medio mei 2019 staat de teller van deze petitie op 63.000 stemmen voor afschaffing van de zomertijd. Elke dag komen er nog stemmen bij.

 

Lees verder: Waar gaat het over bij wintertijd en zomertijd.