Een spirituele beschouwing: Op weg (terug) naar een meer natuurlijker manier van leven

Het belang van bewust worden door te voelen en te ervaren

Een nadere beschouwing vanuit een spirituele zienswijze.

“Spiritualiteit is niet meer en niet minder dan verdieping in mijn eigen leven en daarmee als vanzelf ook in dat van de ander. De intentie daarbij is, mezelf te ontwikkelen boven het materiële alleen (lichaam, woning, gebruiksgoederen, geld) en zo te komen tot mijn eigen kern, mijn eigen kracht, welke deel uitmaakt van het Grote Geheel, De Eenheid. Verdieping leidt tot mijn eigen weg, die aansluit bij de vele wegen van anderen en die naar hetzelfde leiden:

De Liefde voor mijzelf en voor al wat is.”

We worden geboren in een door ons gewenste omgeving. We nemen bagage mee om mee- en aan te werken in dit leven. We nemen talenten mee en reeds verworvenheden in vorige levens, welke een weergave zijn van onze kracht en waarmee we, als stukje van het grote geheel, in dit leven een aandeel kunnen leveren aan de groei van dat geheel hier op aarde. We zijn uniek. En verbonden omdat we een onlosmakelijk deel zijn van het grote geheel.

We worden mede door ouders en omgeving gevormd. We leren als het goed is onze eigen eigenheden kennen, onze eigen normen en waarden, doen ons best om daarnaar te leven en gaan onze weg. We groeien verder. Als persoon en in spirituele zin. Onderweg naar Liefde voor Al wat is.

We ondergaan mogelijk op onze weg pijn, verdriet, frustraties, tegenwerkingen en nog meer. We kunnen onder invloed raken van angst, van wat zullen ze denken, van verwachtingen van anderen omdat ons denken door die gevoelens een bepaalde eenzijdige kant uitgegaan is. We kunnen dat ook gaan geloven. We verliezen de kracht van eigen keuzes maken en raken we gewend aan volgzaam zijn, aan bepaalde gevoelens en gewoontes. Sommigen leren hiermee omgaan. Anderen ontworstelen zich hier hieraan.

Weer anderen bouwen een muur. Luisteren wel of niet naar het lichaam, naar de intuïtie. Staan wel of niet gevoelens toe of drukken die weg. Ontkennen natuurwetten als grenzen en bioritme. Zo kunnen ook patronen en gewoontes ontstaan en kunnen we verstopt raken, geblokkeerd, het leven stroomt niet meer en wijken we af van ons eigen pad.

Op dit moment is er ook, buiten de druk die we onszelf opleggen, van buitenaf veel opgelegde druk als gevolg van vele jaren (ver doorgevoerde) bezuinigingen op velerlei gebied. Er wordt met natuurwetten gespeeld. Er wordt gemanipuleerd. We zouden hierdoor “slaaf” kunnen worden (van ons werk, van stress, van ….). Een robot. Een machine. Teveel met ons verstand gaan werken. Onzeker worden, verharden terwijl juist onze kracht in zachtheid aanwezig is.

Het kan het ertoe leiden dat de maat vol is en we opeens uitgeblust zijn, oververmoeid, een burn-out hebben, een depressie ….. In deze tijd veel gehoorde verschijnselen.

Onze eigen natuur weer herwinnen en daarvoor opkomen en loskomen van wat niet van onszelf is, is onze persoonlijke groei. Is terugkomen bij onszelf. Soms is dit een evolutionair proces. Soms komen we zelf tot inzicht. Soms worden we door onze omgeving hierop geattendeerd. Soms moeten we eerst door een diep dal en moeten we hulp vragen van anderen. Het fijne dan van deze tijd is dat er vele mogelijkheden van hulp voorhanden is. Mits we dit vragen en ons open willen stellen voor heling en groei.

Hoe belangrijk is het om bewust te zijn of te worden, om onszelf te leren kennen. Om te voelen en ervaren van wat onszelf is en wat van de ander, van wat er in ons omgaat. Om onze valkuilen en gewoontes te leren kennen om dan anders te kunnen handelen. Veranderen is moeilijk. Door te voelen en te ervaren hebben we een ‘ervaring’. En dat is de beste leermeester. We krijgen inzicht, groei van binnenuit.

Door bewust te leren zijn kunnen we andere bronnen aanboren, zoals bijvoorbeeld onze geesteskracht en onze intuïtie (innerlijke leiding). De liefde voor onszelf en de gevolgen daarvan op ons welbevinden. De liefde voor onze omgeving. Zelfrespect. Als we daardoor steeds beter voor onszelf zorgen kunnen we ook steeds beter in ons vel komen te zitten. We groeien. We komen steeds meer thuis om dan te komen tot gevoelens van oprechte mildheid voor onszelf en voor anderen, van bewondering, respect, vertrouwen, verwondering, dankbaarheid ….

Bewust worden van ons bio-ritme is daarbinnen van wezenlijk belang. Luisteren naar ons lichaam in plaats van negeren en maar doorgaan. Nog verder bewust worden leidt naar een balans en evenwicht en naar een meer natuurlijker manier van leven. Niet meer in strijd met de natuurwetten maar ons daar rekenschap van geven en dankbaar te zijn voor wat de natuur ons te bieden heeft op onze weg (terug) naar onze eigen natuur.

Waarom zouden we hier geen tijd voor vrijmaken, de stilte opzoeken en ons daardoor een rijker leven vergaren.  Zon en Maan zijn hierbij van grote invloed. Daar staan we mee op en gaan we mee naar bed. Zij bepalen ons leven op aarde.

Joop Vogel

Lees verder:

Hoe dan, voelen en ervaren?